Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Zangersheide ElkjaarinseptemberishetBelgischeLanakenvlakbijMaastrichtvoordeinternationalehippischewereldtheplacetobe.DanverzameltdeaanstormendegeneratiejongepaardenzichinDomeinZangersheideomtestrijdenvoordetitelWereldkampioentijdensdeFEIWorldBreedingJumpingChampionshipsforYoungHorseseenWKvoorvijf-zes-enzevenjarigepaarden.GelijktijdigmethetWKvindteenexclusievecompetitieplaatsvoorhengstendeSiresoftheWorlddeZangersheidehengstenkeuringdeZangersheideQualityVeilingenenvindtookhetBelgischKampioenschapJumpingvoorSeniorenplaats.SportfokkerijenhandelgaanhandinhandtijdensditvierdaagsewereldevenementonderhettoeziendoogvanBeschermvrouweHRHPrinsesHayaBintAlHussein.EveryyearinSeptemberthekick-offtakesplaceofthenalofthenals.ThentheFEIWorldBreedingJumpingChampionshipsforYoungHorsestakeplaceatZangersheideinLanaken-theBelgianbordertownnexttoMaastricht.ThisiswheretheoncominggenerationofyounghorsesannuallymeetsatDomainZangersheidefortheirWorldChampionships.AWCfor5-6-and7-yr-oldtop-classjumpinghorses.AtthesametimetheexclusiveandreputablecompetitionforlicensedstallionstakesplacetheSiresoftheWorldinadditiontothestallionselectiontheZangersheideQualityAuctionsandtheBelgianJumpingChampionship.SportbreedingandcommercegohandinhandduringthisfourdayeventinLanakenunderthepatronageofHRHPrincessHayaBintAlHusseinPresidentoftheFEI.Thisuniqueandall-roundWorldChampionshipisforsuresincedecadestheplacetobeZangersheidetheplacetobe FEIWorldBreedingJumpingChampionshipsforYoungHorsesBelgianChampionshipJumpingSiresoftheWorldZQualityAuctionZStallionApprovalTheShow ZANGERSHEIDEArenaRatinaZArenaAlmZArenaRamiroZZQualityAuctionZStallionApprovalVIPTerraceVIPGalleryStablesZQualityAuctionWarmingUpArenaPressShowOfceJuryGrandStandPromo-villageStablesParking1234567891011121312486759101112 38101113TheVenueSiresoftheWorldBreedingWorldChampionships100stallionsYOUNGHORSES62auctionfoals444riders250.000prizemoney1000horsesOlympicRidersHorses39countries2000m2VIPterrace3arenas19350m2arenafreeentry165exhibitorsHermsBELGIANCHAMPIONSHIPoveredgrandstandPaulSharkTAITTINGER100.000visitorsROLEX15RESTAURANTSBMWSPORTSince1976 Sponsors VIPHospitalityHet2000m2groteVIPterrasvanZangersheidewordtdoorsponsorstopruitersenpaardeneigenarensteedsgeprezenalsnvandebesteninzijnsoort.Hetterrasisdemeestgeschikteuitvalsbasisomhetconcoursvandichtbijtevolgenineenprofessionelemaarontspannensfeer.Ukrijgterdemogelijkheidomuwgenodigdenenzakenrelatieseenuniekedagtebezorgen.Ukanhenabsolutetopsportbiedenineenprachtigesetting.Debuffettenenbedieningzijnluxueusenvaneenuitzonderlijkniveau.The2000mVIPterraceofZangersheideisalwayspraisedbysponsorstop-classridersandhorseownersasoneofthebestofitskind.Theterraceisthemostsuitableoperatingbaseforfollowingtheshowfromclosequartersinaprofessionalbutrelaxedatmosphere.Youaregiventheopportunitytoofferyourguestsandbusinessrelationsauniquedayinwhichtheycanwatchtop-classsportinanattractivesetting.Thebuffetsandserviceareluxuriousandofexceptionallygoodlevel. HetWereldkampioenschapvoorJongePaardeninLanakenontvangtjaarlijksongeveer100.000bezoekers.OnzegastenwaarderenZangersheideomwillevandehogekwaliteitzowelindesportdecateringalsvandestandruimten.Hetconcoursteltjaarlijksongeveer165verschillendestandhouderswaarvandemeestexclusievestandstevindenzijninonzeVIPGallery.HermsRolexTaittingerBMWdeluxekunstenkwaliteitdieuinonzeVIPGalleryzijaanzijaantreftvindtuingeenenkelegrootstadterwereld.TheWorldChampionshipsforYoungHorsesinLanakenannuallyreceivesabout100000visitors.OurguestsappreciateZangersheidebecauseofthehighqualityofthesportthecateringandthestands.Theshowisusedbyabout165differentstandholderseveryyearthemostexclusiveoftheseareaccommodatedinourVIPGallery.HermsRolexTaittingerBMWtheluxuryartandqualityyoucanadmireineverystandinourVIPGallerycannotbefoundinanycityintheworld.VIPGallery Z-QualityAuctionZininwatactieDeZ-QualityAuctionbiedtutweespectaculaireavondenwaaruindemogelijkheidgesteldwordtomdeallerbesteveulensterwereldaanteschaffen.DezeZangersheideveulenszijnnauwkeuriggeselecteerduiteengroepvanbijna750enoverstijgentijdensdeveilingnietzeldendekaapvan25.000.TalrijkepaardenuitdezeveilingstoottendoortotdewereldtopenwarenactiefopWereldkampioenschappenenOlympischespelen.VIP-logestijdensdeveilingzijnopaanvraagbeschikbaarLookingforsomeactionTheZ-QualityAuctionconsistsoftwospectaculareveningsinwhichyouareofferedachancetobuytheverybestfoalsintheworld.TheseZangersheidefoalswerecarefullyselectedfromacollectionofalmost750andarenotrarelysoldformorethan25000.NumeroushorsesfromthisauctionbrokethroughintotheworldtopandwereactiveatWorldChampionshipsandOlympicGames.VIP-boxesduringtheauctionareavailableonrequest. MainSponsorandorPartnerPriceonrequestArenaboardingandobstaclePublicityvenueandpublications50VIPinvitationsperdayJumpingclassnamedafterthesponsorRatinaZ125.000Sponsors ArenaboardingandobstaclePublicitypublications35VIPinvitationsperdayJumpingclassnamedafterthesponsorArenaboardingandobstaclePublicitypublications18VIPinvitationsperdayJumpingclassnamedafterthesponsorPleasefeelfreetocontactusfortailor-madesponsoringpackagesinallpricerangesVIP-arrangementsetc.RamiroZAlmZTailor-made75.00050.000 SportBreedingDelosoevanZangersheidedoordejarenheenishetsamenbrengenvansportenfokkerijErzouimmersgeenpaardensportzijnzonderdeduizendenfokkerswereldwijddieonzeatletenfokkenenzorgvuldigvolwassenlatenwordenvoorzeaanhunsportcarrirebeginnen.OpZangersheidewetenwedatdefokkerijdebasisvanallesisendoenweerallesaanomzeharmonieustelatensamenwerkenmetdesport.TijdenshetWKzijnerdanooknietalleenwinnendepaardenenruitersmaarookwinnendefokkers.FokkersruitershandelareneigenarenensponsorsofgewoonpureliefhebbersiedereeniswelkomopZangersheideWijhopenookuinseptembertemogenverwelkomenThephilosophyofZangersheidehasalwaysbeentobringsportandbreedingtogether.Afteralltherewouldnotbeanyhorsesportwithoutthethousandsofbreedersallovertheworldwhometiculouslybreedandrearourathletesbeforetheystarttheirsportcareers.AtZangersheideweknowthatbreedingisthebasisofeverythingandwearedoingeverythinginourpowertocreateaharmoniousco-operationwiththesport.AtourWCnotonlythewinninghorsesandridersarerewardedbutalsothebreeders.Breedersridersdealersownersandsponsorsorjustpurehorse-loverseveryoneiswelcomeatZangersheideWehopethatwemayalsowelcomeyouinSeptember SeeyouinZangersheidewww.zangersheide.com