Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
HetWereldkampioenschapvoorJongePaardeninLanakenontvangtjaarlijksongeveer100.000bezoekers.OnzegastenwaarderenZangersheideomwillevandehogekwaliteitzowelindesportdecateringalsvandestandruimten.Hetconcoursteltjaarlijksongeveer165verschillendestandhouderswaarvandemeestexclusievestandstevindenzijninonzeVIPGallery.HermsRolexTaittingerBMWdeluxekunstenkwaliteitdieuinonzeVIPGalleryzijaanzijaantreftvindtuingeenenkelegrootstadterwereld.TheWorldChampionshipsforYoungHorsesinLanakenannuallyreceivesabout100000visitors.OurguestsappreciateZangersheidebecauseofthehighqualityofthesportthecateringandthestands.Theshowisusedbyabout165differentstandholderseveryyearthemostexclusiveoftheseareaccommodatedinourVIPGallery.HermsRolexTaittingerBMWtheluxuryartandqualityyoucanadmireineverystandinourVIPGallerycannotbefoundinanycityintheworld.VIPGallery