Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
ElkjaarinseptemberishetBelgischeLanakenvlakbijMaastrichtvoordeinternationalehippischewereldtheplacetobe.DanverzameltdeaanstormendegeneratiejongepaardenzichinDomeinZangersheideomtestrijdenvoordetitelWereldkampioentijdensdeFEIWorldBreedingJumpingChampionshipsforYoungHorseseenWKvoorvijf-zes-enzevenjarigepaarden.GelijktijdigmethetWKvindteenexclusievecompetitieplaatsvoorhengstendeSiresoftheWorlddeZangersheidehengstenkeuringdeZangersheideQualityVeilingenenvindtookhetBelgischKampioenschapJumpingvoorSeniorenplaats.SportfokkerijenhandelgaanhandinhandtijdensditvierdaagsewereldevenementonderhettoeziendoogvanBeschermvrouweHRHPrinsesHayaBintAlHussein.EveryyearinSeptemberthekick-offtakesplaceofthenalofthenals.ThentheFEIWorldBreedingJumpingChampionshipsforYoungHorsestakeplaceatZangersheideinLanaken-theBelgianbordertownnexttoMaastricht.ThisiswheretheoncominggenerationofyounghorsesannuallymeetsatDomainZangersheidefortheirWorldChampionships.AWCfor5-6-and7-yr-oldtop-classjumpinghorses.AtthesametimetheexclusiveandreputablecompetitionforlicensedstallionstakesplacetheSiresoftheWorldinadditiontothestallionselectiontheZangersheideQualityAuctionsandtheBelgianJumpingChampionship.SportbreedingandcommercegohandinhandduringthisfourdayeventinLanakenunderthepatronageofHRHPrincessHayaBintAlHusseinPresidentoftheFEI.Thisuniqueandall-roundWorldChampionshipisforsuresincedecadestheplacetobeZangersheidetheplacetobe