NL   EN   FR   DE

Wachtwoord?

Online Databank

 

Stoeterij dekvoorwaarden

Stoeterij Zangersheide - Lanaken

Dekseizoen 2018 dekvoorwaarden en -tarieven

 

 

I.    Inschrijving merries

 

De te insemineren merrie dient bij Studbook Zangersheide bekend gemaakt te worden!

Eenmalige (gratis) inschrijving van de merrie kan door middel van het verstrekken van een duidelijke kopie van het afstammingsdocument aan Studbook Zangersheide. Registratie is niet nodig voor merries die ingeschreven zijn bij Studbook Zangersheide.

 

 

II.   Dekseizoen

               

Het dekseizoen loopt van 15 februari tot 1 september 2018.

 

 

III.  Procedure sperma

                 

1.  Sperma van de hengsten, gestationeerd op Stoeterij Zangersheide, wordt als vers sperma aangeboden. Het sperma kan afgehaald of verzonden worden. Indien geen vers sperma beschikbaar is, wordt in overleg diepvriessperma verstuurd (indien voorradig).

 

2.  Voor elke dosis geleverd sperma ontvangt de merriehouder een spermageleidebiljet / inseminatieattest. Dit dient door de dierenarts ingevuld en ondertekend retour te worden gestuurd aan Stoeterij Zangersheide.

 

3. Per merrie wordt sperma voor maximaal drie hengstigheden geleverd. Als de merrie na drie hengstigheden nog niet drachtig blijkt te zijn, dient op een andere hengst worden overgeschakeld, zonder hiervoor een nieuwe aanbetaling te doen, mits het een hengst uit hetzelfde tarief is. Indien het tarief hoger is dient het verschil bijbetaald te worden. Wanneer er een hengst uit een lager tarief gekozen wordt, is er geen restitutie van het verschil van het aankoopbedrag mogelijk.

 

 4. Een dosis vers of diepvriessperma voor een volgende hengstigheid kan pas worden verkregen als het aankoopbedrag is betaald en na verstrekking van de gustverklaring opgemaakt door de dierenarts op het inseminatieattest dat de vorige dosis vergezelde.

 

5.  De merriehouder dient vóór 1 oktober het laatste inseminatieattest terug te sturen, met daarop de vermelding van de drachtigheid of het gust-zijn van de merrie. De verklaring van het gust-zijn van de merrie dient door de dierenarts verstrekt te worden.

     Indien de fokker nalaat te melden dat zijn merrie gust is, wordt automatisch de drachtigheidstoeslag in rekening gebracht.

 

6.  Vereffening dekgeld.

     Het bedrag van het dekgeld moet als volgt vereffend worden:

-    aankoop wordt betaald bij de eerste inseminatie.

-    de drachtigheidstoeslag is per 1 oktober 2018 verschuldigd indien de merrie drachtig is.

     De drachtigheidstoeslag = tarief laatst gekozen hengst.

 

7.  Door bestelling en afname van sperma verklaart de merriehouder kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en verklaart zich volledig akkoord met deze dek- en betalingsvoorwaarden, én met de dektarieven.

 

8.  Indien de merriehouder een poging tot fraude doet bedraagt de onvoorwaardelijke boete  2500,- (excl. 21% BTW) per geval, afgezien van het eveneens verschuldigde dekgeld.

 

 

IV.  Dekbewijs

 

De merriehouder dient het laatste inseminatieattest onder vermelding van de laatste inseminatiedatum terug te sturen naar het kantoor van Stoeterij Zangersheide te Lanaken (B).

 

Is de merrie drachtig, dan ontvangt de merriehouder na betaling van de drachtigheidstoeslag een dekbewijs/geboortebericht waarop die laatste inseminatiedatum is vermeld. Dit document is noodzakelijk voor de aangifte en registratie van het veulen na de geboorte in 2019.

 

 

V.   Dosisverkoop diepvriessperma

 

Voor dosisverkoop van diepvriessperma gelieve ons secretariaat te contacteren.

 

VI.  Embryo-Transplantatie

 

Indien de merriehouder bij zijn merrie een embryospoeling wil laten uitvoeren, dient hij dit bij de eerste spermabestelling door te geven aan Stoeterij Zangersheide.

Als er geen embryo(s) gevonden is/zijn, mag er opnieuw (tot maximaal 3 hengstigheden) sperma besteld worden voor deze merrie; mits er een veterinaire verklaring van het betreffende embryo center overlegd kan worden waarin bevestigd wordt dat de embryospoeling naar aanleiding van de voorgaande inseminatie negatief is bevonden. Bij de bestelling van een vierde hengstigheid wordt er altijd een nieuw voorschot in rekening gebracht. Indien de embryospoeling positief is bevonden, zal er bij een volgende spermabestelling voor deze merrie opnieuw een voorschot in rekening worden gebracht.

 

Indien er uit een inseminatie meerdere embryo’s gespoeld worden zal achteraf het voorschot alsnog in rekening worden gebracht.

 

De drachtigheidstoeslag wordt per succesvol getransplanteerd embryo in rekening gebracht bij drachtigheid van de draagmoeder op 1 oktober 2018. Let op: De merriehouder dient Stoeterij Zangersheide voor 1 oktober 2018 een door de dierenarts of het embryotransplantatie center opgesteld en ondertekend overzicht te bezorgen van het aantal spoelingen en het aantal (succesvol) ingeplante embryo’s per merrie. Indien de transplantatie van het embryo niet succesvol is verlopen, geldt dit overzicht als een gustverklaring.

 

 

VII. Bestelprocedure sperma

 

Bestellen van sperma kan telefonisch (+32.89.730030),

per fax (+32.89.718410)

of via de website www.zangersheide.com

Indien u via de website bestelt, is de bestelling pas definitief na een telefonische bevestiging door een medewerker.

 

Aflevering van bij Stoeterij Zangersheide besteld sperma, gebeurt als volgt:

 

Op werkdagen in :

België             indien ’s ochtends vóór 09.00 uur sperma wordt besteld, wordt dit dezelfde dag nog afgeleverd.

Nederland       indien ’s ochtends vóór 09.00 uur sperma wordt besteld, wordt dit dezelfde dag nog afgeleverd.

Duitsland        indien ’s ochtends vóór 09.00 uur sperma wordt besteld, wordt dit in overleg afgeleverd.

Frankrijk         via Zangersheide France : 0033 / 231 48 44 55

 

Andere landen na telefonisch overleg.

 

Bestellingen kunnen ook op Stoeterij Zangersheide afgehaald worden tussen 11.00 en 17.00 uur.

 

Zater-, zon- en feestdagen

Spermabestellingen zijn mogelijk tot 09.00 uur.

Gelieve contact op te nemen met ons kantoor in verband met de aflevermogelijkheden.

Op zaterdag kan het bestelde sperma worden afgehaald tussen 10.00 – 12.00 uur. Op zon- en feestdagen na telefonisch overleg.

 

Verpakkingen/containers

Bij afhaling van vers sperma wordt er een daarvoor geschikte container,welke eigendom is van Stoeterij Zangersheide, ter beschikking gesteld. Voor deze container wordt een borg gevraagd van € 50,-. De container dient binnen 7 kalenderdagen geretourneerd te worden voor rekening van de merriehouder. Deze borg wordt op uw klantenrekening gestort en aan het eind van het dekseizoen verrekend of terugbetaald indien de container tijdig wordt terug bezorgd.

 

Het diepvriessperma wordt (af)geleverd in een daarvoor geschikte container eigendom van Stoeterij Zangersheide of in een eigen container. De Zangersheide-container dient door de merriehouder en voor rekening van de merriehouder binnen 7 kalenderdagen geretourneerd te worden. Vanaf de achtste dag wordt er een huur berekend van  25,- per dag per container. Deze huur blijft ook verschuldigd bij uiteindelijke retournering. Als retourdatum geldt altijd de dag dat de container terug is op Zangersheide.

 

 

VIII.  Gezondheidscertificaten

 

Voor bestellingen naar het buitenland verzorgt Stoeterij Zangersheide de nodige gezondheidscertificaten. Per cyclus is het eerste certificaat voor rekening van Stoeterij Zangersheide. Indien er per cyclus meer dan één keer sperma besteld wordt voor een merrie dan zullen de extra kosten in rekening aan de merriehouder gebracht worden.

 

 

IX.  Facturen/betaling

 

Betaling van de facturen van Stoeterij Zangersheide dient plaats te vinden binnen 18 dagen na factuurdatum. Betalingen kunnen tijdens kantooruren ook gebeuren op Zangersheide te Lanaken via contante betaling, cheque of creditcard, zijnde American Express, VISA of MASTERCARD. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal het factuurbedrag verhoogd worden met aanmaningskosten en boeterente evenals eventuele incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.

 

X.   Levisto Z

 

Indien u uw merrie ter inseminatie aanbiedt op Stoeterij Zangersheide, geldt er een speciaal tarief van  € 1200,- (excl. 21% BTW). Dit bedrag is exclusief veterinaire kosten en stallingskosten die achteraf in rekening worden gebracht. Gelieve contact op te nemen met Zangersheide vooraleer u uw merrie naar Stoeterij Zangersheide brengt.

Indien u uw merrie thuis of bij uw dierenarts wenst te insemineren, wordt tarief II in rekening gebracht ( 1400,- excl. 6% BTW).

 

 

XI.  Dektarieven en overige tarieven

 

Dektarieven

De hierna vermelde tarieven zijn uitgedrukt in euro en excl. 6% BTW. Verzendkosten van sperma worden apart in rekening gebracht.

 

Tarief I

Aankoop

600 

 

Drachtigheidstoeslag

1200 

 

 

 

Tarief II

Aankoop

400 

 

Drachtigheidstoeslag

1000 

 

 

 

Speciaal tarief Levisto Z

Aankoop

300 

 

Drachtigheidstoeslag

900 

 

 

 

Tarief III

Aankoop

300 

 

Drachtigheidstoeslag

900 

 

 

 

Tarief IV

Aankoop

300 

 

Drachtigheidstoeslag

700 

 

 

 

Tarief V

Aankoop

250 

 

Drachtigheidstoeslag

550 

 

 

 

Tarief VI

Aankoop

150 

 

Drachtigheidstoeslag

450 

 

 

Andere tarieven

Tarief stallingskosten:      15  per dag

Aanmaningskosten:         10 

Incassokosten:                20% met een minimum van 100