Hengstenkeuring

Hengstenkeuring


Voorwaarden en richtlijnen

 

Met het oog op de toelating tot de Zangersheide-dekdienst 2024, vindt de officiële hengstenkeuring van Studbook Zangersheide VZW plaats op Zangersheide, Domein Zangersheide, B-3620 Lanaken van 21 t/m 23 september 2023. 

 

Inschrijvingsvoorwaarden:

De keuring is open voor twee- en driejarige hengsten (geboortejaargang 2020 en 2021), geregistreerd bij een erkend sportpaardenstamboek (lid van de WBFSH) en die over een afstamming van vier generaties beschikken.

 

Inschrijving:

De inschrijving gebeurt via onze website www.zangersheide.com door het online invullen van het inschrijfformulier en het doorsturen van de x-rays vóór 4 september 2023. Bij de inschrijving dient gevoegd te worden:

• een kopie van het afstammingsdocument van de hengst en indien beschikbaar een kopie van het afstammingsdocument van zijn moeder;

• gegevens die aantonen dat de hengst voortkomt uit een familiestam die aantrekkelijk geacht mag worden voor de springpaardenfokkerij alsmede officiële informatie over de mogelijke keuringstoestand van de hengst bij andere stamboeken; • van hengsten van vijf jaar en ouder die voor het eerst ter keuring worden aangeboden, dienen de eventuele eigenprestaties in sport en/of fokkerij voorgelegd te worden, zo mogelijk gestaafd door de FN van het land waar de prestaties geleverd werden.

• voor alle nieuwe hengsten dient de eigenaar een klinisch rapport (verplicht en down te loaden van onze site: www.zangersheide.com) en 14 röntgenopnamen van technisch goede kwaliteit voor te leggen m.n.: - een voor-achterwaartse en zijdelingseopname van de beide straalbenen

- een latero-mediale (zijwaartse) opname van de vier kogels

- twee opnamen (een voorachterwaartse en een latero-mediale) van de beide sprongen

- een latero-mediale opname van de beide kniegewrichten.

Deze opnamen mogen niet ouder zijn dan één jaar.

 

Voorselectie:

Na inschrijving wordt een voorselectie gemaakt op basis van de XR’s waarna de geselecteerden uitgenodigd worden tot de eigenlijke keuring. De eigenaren dienen voor de eerste bezichtiging het orginele afstammingsdocument aan de daartoe bevoegde secretariaatsmedewerk(st) er te tonen.

 

Inenting:

De tot de keuringsdag uitgenodigde hengsten dienen ingeënt te zijn tegen influenza/tetanus. Een entingsbewijs dient op aanvraag getoond te worden.

 

Keuringsverplichtingen:

Voor de eerste goedkeuring gelden de navolgende verplichtingen:

Twee- en driejarige hengsten: exterieurkeuring aan de hand en vrij-springen (m.n. insprong over een kruisje met drafbalk ervoor en daarna op één galopsprong een steil sprong die dan omgebouwd wordt tot een opgaande oxer).

 

Wanneer een door Studbook Zangersheide aangewezen dierenarts het nodig vindt een hengst opnieuw röntgenologisch of klinisch te keuren is het verplicht hier aan mee te werken alvorens de hengst kan toetreden tot de dekdienst.

De uitspraak van de betreffende dierenarts is definitief. Van alle goedgekeurde hengsten wordt het DNA-patroon vastgelegd. Van alle voor het eerst ter keuring aangeboden hengsten wordt de stokmaat gemeten.

 

Keuringskosten:

De keuringskosten voor de nieuwe hengsten bedragen € 500,- te vereffenen als volgt; € 100,- bij aanmelding met RX’s, € 400,- bij uitnodiging (na beoordeling van de RX’s). De rekening wordt per mail gestuurd. Te vereffenen bij inschrijving Reis- en verblijfkosten zijn voor rekening van de eigenaar. De tot de keuringsdagen uitgenodigde hengsten kunnen ter plaatse gestald worden, mits reservatie bij inschrijving!  De stallingskosten bedragen  € 25 (excl. BTW) per dag, te voldoen bij aankomst. Tijdens het voorbrengen van de hengsten, dient er gepaste kledij gedragen te worden, blauwe trui / T-shirt en spijkerbroek. Goedgekeurde hengsten worden in en onder de regels van Studbook Zangersheide VZW opgenomen, zoals deze zijn bepaald in het Technisch Reglement. Tegen de uitspraak van de jury is geen beroep mogelijk. Aanwezigheid en deelname zijn voor eigen risico. De organisatie noch de medewerkers, incl. artsen en dierenartsen, zijn aansprakelijk voor schade en/of ongevallen. De organisatie behoudt zich het recht voor om de programmabepalingen te wijzigen indien dit noodzakelijk of gewenst is, de keuring te onderbreken c.q. te beëindigen c.q. te annuleren indien onvoorziene omstandigheden zulks vergen. De organisatie aanvaardt in dezen, ook ten opzichte van derden, geen enkele aansprakelijkheid. Waar het reglement niet in voorziet beslist het bestuur van Studbook Zangersheide bindend. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaren de deelnemers zich akkoord met bovenstaande voorwaarde.