Disclaimer

Informatie van deze website mag gebruikt worden indien er wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten

Je erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Zangersheide. De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen op de website worden door het auteursrecht beschermd. Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn daarenboven geregistreerde handelsmerken. Deze mag je niet gebruiken zonder toestemming.

Aanbrengen van een hyperlink naar deze website

Je mag op je eigen website een link aanbrengen naar de Zangersheide-website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Zangersheide-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Wij vragen je echter wel om ons vooraf op de hoogte te brengen via een mail naar [email protected].

Links naar websites beheerd door derden

De Zangersheide-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Zangersheide controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Zangersheide en de uitgevers van deze websites op de één of andere manier samenwerken of dat Zangersheide de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

Aansprakelijkheid van Zangersheide

De informatie op de Zangersheide-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Zangersheide streeft ernaar je zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Zangersheide daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten geven je in geen enkel geval recht op enige compensatie.