Oświadczenie

Wykorzystywanie informacji zamieszczonych na tej stronie internetowej jest dozwolone pod następującymi warunkami:

Prawa własności intelektualnej

Użytkownik wyraźnie potwierdza, że przedstawione informacje oraz dane są i pozostają własnością Zangersheide. Teksty, rozmieszczenie zawartości, ilustracje, zdjęcia, filmy, elementy graficzne oraz inne elementy strony internetowej są chronione prawem autorskim. Ponadto niektóre nazwy, znaki lub loga na stronie internetowej są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.

Tworzenie hiperłącza do strony internetowej Zangersheide

Użytkownik może opublikować łącze do strony internetowej Zangersheide na swojej stronie internetowej. Po kliknięciu łącza zawierająca je strona internetowa musi całkowicie zniknąć z ładowanej karty, a adres URL strony internetowej Zangersheide musi być wyraźnie widoczny. Prosimy o uprzednią informację o publikacji łącza w wiadomości wysłanej na adres [email protected].

Łącza do stron internetowych zarządzanych przez osoby trzecie

Strona internetowa Zangersheide zawiera łącza do stron internetowych zarządzanych przez osoby trzecie. Łącza te są publikowane wyłącznie w celu dostarczenia użytkownikowi informacji. Zangersheide nie kontroluje tych stron internetowych ani zamieszczonych tam treści, jak również nie odpowiada za zawartość ani jakość tych stron. Publikacja łączy nie oznacza, że Zangersheide w jakikolwiek sposób współpracuje z właścicielami tych stron internetowych lub zatwierdza zamieszczane tam informacje.

Odpowiedzialność Zangersheide

Treści zamieszczone na stronie internetowej Zangersheide stanowią rezultat drobiazgowych poszukiwań i analiz. Zangersheide dokłada starań, aby dostarczać Państwu jak najdokładniejszych i najbardziej wyczerpujących informacji. Jeśli jednak okaże się, że informacje zamieszczone na stronie internetowej są niekompletne lub zawierają błędy, Zangersheide nie ponosi za to odpowiedzialności.

Awarie, przerwy lub błędy w elektronicznym świadczeniu usług zamówionych za pośrednictwem strony internetowej w żadnej sytuacji nie uprawniają użytkownika do jakiegokolwiek odszkodowania.