Polityka prywatności i plików Cookie Zangersheide

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Ten europejski akt prawny jest też znany pod niderlandzkim skrótowcem AVG, który oznacza Ogólne rozporządzenie o przetwarzaniu danych. Wyżej wspomniany akt prawny nakłada nowe, surowsze zasady przechowywania i wykorzystywania danych osobowych. Obowiązuje zarówno podmioty komercyjne, jak i niekomercyjne. Każde przedsiębiorstwo i każda osoba prowadząca własną działalność gospodarczą musi zadbać o to, aby klienci, dostawcy, personel itp. przechowywali i wykorzystywali dane osobowe zgodnie z nowymi przepisami.

ZANGERSHEIDE nadaje najwyższy priorytet ochronie prywatności dostarczanych nam danych osobowych oraz informacji pozwalających na identyfikację osoby, której dotyczą.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych to tylko rozszerzenie tego, co już stosujemy, mające na celu zapewnienie dodatkowych zabezpieczeń i zwiększonej przejrzystości w odniesieniu do Państwa danych osobowych.

W wyniku skorzystania z naszych usług znajdują się Państwo w naszej bazie danych jako jeden z kontaktów. Uważamy, że to ważne, aby poinformować Państwa o sposobach, w jakie wykorzystujemy Państwa dane osobowe, i dać Państwu wybór w tej kwestii.

Chcemy w dalszym ciągu zapewniać pełną przejrzystość naszych warunków prawnie uzasadnionego wykorzystywania danych osobowych i umożliwiać jego monitorowanie. Pragniemy Państwa lepiej poznać, aby zapewnić Państwu lepszą obsługę. Decyzja o skorzystaniu z tej usługi należy wyłącznie do Państwa. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od nas spersonalizowanych ofert lub informacji ani innych wiadomości marketingowych, w każdej chwili mogą Państwo poinformować nas o tym. Zalecamy więc uważną lekturę niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.
 

Przedstawienie przedsiębiorstw, do których odnosi się niniejsza polityka prywatności i plików cookie:

Niniejsza polityka prywatności i plików cookie odnosi się do dwóch przedsiębiorstw. Są to:

  • STOETERIJ ZANGERSHEIDE NV, z siedzibą pod adresem: 3620 Lanaken, Domein Zangersheide ZN, wpisana do rejestru przedsiębiorstw KBO pod numerem 0400.457.273, adres e-mail do kontaktu: [email protected]
  • STUDBOOK ZANGERSHEIDE VZW, z siedzibą pod adresem: 3620 Lanaken, Domein Zangersheide ZN, wpisana do rejestru przedsiębiorstw KBO pod numerem 0449.503.542, adres e-mail do kontaktu: [email protected]

– dalej łącznie zwane ZANGERSHEIDE.

W ramach świadczonych przez siebie usług ZANGERSHEIDE zbiera i przechowuje lub w inny sposób przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązującego prawa ochrony danych i prywatności.

Przestrzegamy przepisów prawa ochrony prywatności w odniesieniu do przetwarzania i ochrony Państwa danych.
 

Wyjaśnienie dotyczące plików cookie

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki z danymi pobierane na Państwa komputer lub urządzenie mobilne za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Dlaczego stosujemy pliki cookie?

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy niektóre pliki cookie. Od teraz wykorzystujemy także Państwa dane osobowe w celu optymalizacji usług ZANGERSHEIDE oraz personalizacji tych usług, które Państwo wybiorą.

Niektóre pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, inne poprawiają komfort użytkownika, a jeszcze inne służą do analizy.

Jak użytkownik może zarządzać plikami cookie lub usunąć je ze swojego komputera lub urządzenia mobilnego?

Wszystkie popularne przeglądarki internetowe posiadają opcję zarządzania plikami cookie. Proszę skorzystać z sekcji pomocy w swojej przeglądarce. Jeśli nie chcą Państwo, by nasza strona internetowa umieszczała pliki cookie na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym, proszę zmienić odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać o tym, że brak zgody na niektóre pliki cookie uniemożliwi nam zagwarantowanie prawidłowego działania strony.
 

Polityka prywatności Zangersheide

Które dane przechowujemy?

Są to dane, które wpisali Państwo w formularzu (internetowym).

Jak długo przechowujemy te dane?

Przechowujemy tylko te dane, których koniecznie potrzebujemy do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszych przedsiębiorstw i naszej strony internetowej. Podanych przez Państwa danych kontaktowych nie przechowujemy dłużej, niż to konieczne. Mogą Państwo zażądać, abyśmy usunęli Państwa dane lub przestali je wykorzystywać do celów marketingu bezpośredniego. Jest to czynność nieodpłatna.
 

Jak chronimy dane osobowe?

Stosujemy wszystkie niezbędne środki administracyjne, techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do konkretnych rodzajów ryzyka, które zidentyfikowaliśmy. Chronimy Państwa dane osobowe przed zniszczeniem, utratą, modyfikacją oraz nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem; dotyczy to danych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Staramy się także dbać o to, aby dane osobowe były dokładne i aktualne. Uprzejmie prosimy o informowanie nas o wszelkich zmianach danych osobowych (np. o zmianie danych kontaktowych).

ZANGERSHEIDE ujawnia dane osobowe tylko wtedy, gdy tak nakazuje prawo. NIE sprzedajemy ani nie przekazujemy Państwa danych osobowych stronom trzecim, chyba że otrzymaliśmy pozwolenie na to, aby te strony trzecie mogły wykorzystywać Państwa dane osobowe do własnych celów. ZANGERSHEIDE nie przekazuje prywatnych informacji finansowych (takich jak dane kart kredytowych) innym stronom, chyba że jest to niezbędne do obsługi Państwa zamówienia, przetworzenia naszej faktury lub zapobiegania oszustwom oraz ich zwalczania.
 

Jakie przysługują Państwu prawa i jak można z nich skorzystać?

Mają Państwo prawo do:

  • uzyskania informacji oraz dostępu do swoich danych;
  • poprawiania swoich danych osobowych;
  • usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
  • ograniczenia przetwarzania;
  • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  • otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
  • przekazania swoich danych osobowych innemu podmiotowi.

Mają Państwo również prawo wnieść do Belgijskiej Komisji Ochrony Prywatności (www.privacycommission.be) skargę dotyczącą tego, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.
 

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania, uwagi lub skargi dotyczące naszej polityki prywatności i plików cookie lub tego, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe, proszę się z nami skontaktować.

Polityka prywatności

Privacy Policy

Polityka Cookie

Cookie Policy