Z-Festival


Veulenkampioenschap

 

Algemene voorwaarden en richtlijnen

 

1. De inschrijving voor deelname aan het kampioenschap gebeurt door het invullen van het inschrijfformulier en door betaling van het inschrijfgeld.

2. De paarden die deelnemen aan het Z-Festival dienen na hun geboorte bij Studbook Zangersheide V.Z.W. te zijn geregistreerd en momenteel in eigendom te zijn van een lid van Zangersheide.

3. De organisatie behoudt zich het recht voor om een inschrijvingsstop in te lassen indien het deelnemersaanbod te groot wordt. Inschrijving gebeurt in volgorde van binnenkomst.

4. Alle deelnemende paarden dienen te zijn geënt tegen influenza en tetanus. Inentingsbewijzen dienen ter plaatse op verzoek te worden voorgelegd.

5. De voorbrenger c.q. begeleider dient de correcte Z-outfit te dragen (blauw Z-shirt en blauwe jeans).

6. Reis- en verblijfskosten tijdens het Z-Festival zijn voor rekening van de eigenaar. Tegen betaling kan een stal gereserveerd worden, dit hangt af van de locatie. Er zijn maar een beperkt aantal stallen beschikbaar, wij bevelen dan ook aan tijdig te reserveren. Eigenaren die van ver moeten komen hebben voorrang bij het verkrijgen van een box.

7. Aanwezigheid en deelname aan het Z-Festival zijn geheel voor eigen risico. De medewerkers van de organisatie, inclusief artsen, dierenartsen etc., kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of ongevallen tijdens het evenement.

8. Over kwesties waarin de reglementen niet voorzien, beslist de organisatie bindend. De organisatie behoudt zich tevens het recht voor om naar eigen inzicht de programmabepalingen te wijzigen, de presentatie te annuleren, te onderbreken en/of te beëindigen indien men dit om enigerlei reden noodzakelijk acht. Voor mogelijke nadelige gevolgen/kosten voor deelnemers als gevolg hiervan kan de organisatie niet aansprakelijk gesteld worden.

9. Met de inschrijving verklaren de eigenaars/inzenders zich akkoord met deze voorwaarden en richtlijnen voor het ZFestival en de algemene veilingvoorwaarden die terug te vinden zijn op www.zangersheide.com en/of te bekomen via [email protected].


Schrijf nu in:
www.zangersheide.com 

Veulenkampioenschap 
 

1. Inschrijfgeld bedraagt € 70,- excl. btw per veulen.

2. Inschrijving voor het veulenkampioenschap is definitief na bevestiging door het Studbook. In deze bevestigingsbrief zal tevens het tijdstip van aanvang medegedeeld worden.

3. Deelname staat open voor veulens die in 2024  geboren zijn, ouder zijn dan 4 weken en ingeschreven zijn in Studbook Zangersheide V.Z.W.

4. Alle deelnemende veulens moeten vergezeld zijn van hun moeder. Zowel merries als veulens (van 3 maanden en ouder) dienen te zijn geënt tegen influenza en tetanus. Inentingsbewijzen dienen ter plaatse op verzoek te worden voorgelegd.

5. De veulens worden door de keuringscommissie van Studbook Zangersheide beoordeeld op hun toekomstige gebruiksmogelijkheden als (spring) sportpaard. De totale beoordeling geschiedt aan de hand van vijf criteria, namelijk: type, correctheid, beweging, algemene indruk en moederlijn. Voor elk van deze onderdelen/criteria kunnen maximaal 10 punten worden behaald.

6. De veulens worden individueel met de merrie aan de hand in stand aan de jury voorgesteld, waarna ze in vrijheid stap, draf en galop moeten laten zien. Per catalogusnummer wordt één begeleider in de keuringsbaan toegelaten. De jury beoordeelt de veulens zolang zij dit nodig acht.

7a. Het kampioenschap in België vindt plaats in zes fasen;

• VRIJDAGOCHTEND (19 juli):
Kwalificatieronde merrieveulens geboren;
19- 05 - 2024 t/m 19- 06 - 2024 Aansluitend de
finale.


• VRIJDAGMIDDAG (19 juli):
Kwalificatieronde hengstveulens geboren;
19- 05 - 2024 t/m 19- 06 - 2024 Aansluitend de
finale.


• ZATERDAGOCHTEND (20 juli)
Kwalificatieronde merrieveulens geboren;
18- 04 - 2024 t/m 18- 05 - 2024 Aansluitend de
finale.


• ZATERDAGMIDDAG (20 juli)
Kwalificatieronde hengstveulens geboren;
18 - 04 - 2024 t/m 18- 05 - 2024 Aansluitend
de finale 
 

• ZONDAGOCHTEND (21 juli)
Kwalificatieronde merrieveulens
geboren; 01 - 01 - 2024 t/m 17 - 04 - 2024
Aansluitend de finale.


• ZONDAGVOORMIDDAG (21 juli):
Kwalificatieronde hengstveulens
geboren; 01- 01 - 2024 t/m 17- 04 - 2024
Aansluitend de finale.


• Indeling onder voorbehoud

7b. Het kampioenschap in Duitsland, Frankrijk en Nederland vindt telkens plaats in 2 fasen, een kwalifiicatie ronde voor merrieveulens met aansluitend finale en een kwalificatieronde voor hengstenveulens met aansluitend finale. 


8. De uitspraak van de jury is bindend. De eigenaar van een veulen aanvaardt deze als definitieve uitspraak, waartegen geen bezwaar mogelijk is.

9. Het prijzengeld bedraagt € 12.000,-. over de 4 veulenkampioenschappen In het prijzengeld is een fokkerspremie van 20% begrepen zodat, indien eigenaar en fokker van het veulen niet dezelfde persoon zijn, de fokkerspremie op het prijzengeld in mindering zal worden gebracht en aan de fokker ter beschikking wordt gesteld.

10. Tijdens het kampioenschap vindt tevens de selectie plaats voor de veulenveilingen van Studbook Zangersheide V.Z.W.. Op het inschrijfformulier moet aangegeven worden of de  inschrijving ook een aanmelding is voor de selectie voor de (online) veilingen.

11. De selectie gebeurt onafhankelijk van het veulenkampioenschap en aan de hand van andere criteria. Een gunstige plaatsing tijdens het veulenkampioenschap leidt niet vanzelfsprekend tot selectie voor de veiling.

12. Eigenaren van geselecteerde veulens zijn verplicht mee te werken aan de fotosessies ten behoeve van de veilingcatalogus. Indien wordt nagelaten naar de fotograaf te gaan die
aanwezig is tijdens de Z-festivals, zijn de kosten van het laten terugkomen van de fotograaf voor rekening van de eigenaar. 

Kampioenschap vrijspringen 3-jarige Z-paarden (21 juli 2024) 
 

1. Inschrijfgeld bedraagt € 70,- excl. btw per paard. 

2. Deelname staat open voor hengsten, merries en ruinen die in 2021 geboren zijn en ingeschreven zijn in Studbook Zangersheide. 

3. De 3-jarige Z-paarden worden door de keuringscommissie van Studbook Zangersheide beoordeeld op springaanleg. Hierbij worden techniek - vermogen en algemene indruk gewaardeerd. Elk van deze onderdelen/criteria worden op 10 punten beoordeeld. 

4. De 3-jarige paarden worden individueel aan de hand, in stand en stap voorgesteld waarna in vrijheid draf, galop en springen getoond moeten worden. Het vrijspringen houdt het springen in vrijheid van een lijntje in (m.n. insprong over een steilsprong met drafbalk ervoor en daarna op één galopsprong een steilsprong, die dan omgebouwd wordt tot een opgaande oxer). 

5. De uitspraak van de jury is bindend. De eigenaar van de driejarige Z-paarden aanvaardt deze als definitieve uitspraak, waartegen geen bezwaar mogelijk is. 

6. Het prijzengeld bedraagt € 1.000,- hetgeen wordt uitgekeerd aan de tien paarden met de hoogste puntenaantallen in de finale. In het prijzengeld is een fokkerspremie van 10 % inbegrepen zodat, indien eigenaar en fokker van de driejarige niet dezelfde persoon zijn, de fokkerspremie op het prijzengeld in mindering zal worden gebracht en aan de fokker ter beschikking wordt gesteld.